Sodexo

Primazájezd.cz akceptuje platby HOLIDAY, FLEXI, FOKUS a dárkový PASS od firmy Sodexo od 1.4.2012. ( platba poukázkami se řídí dle všeobecných podmínek firmy Sodexo)


Všeobecné smluvní podmínky proplácení poukázek Sodexho v cestovních kancelářích a cestovních agenturách

  • poukázky je možno uplatnit na celou nabídku všech zájezdů do výše 12.000,- Kč, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny na jednu cestovní smlouvu
  • poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě
  • platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu a zároveň je nutno uvést do cestovní smlouvy i celkovou výši uplatňovaných poukázek
  • poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků)
  • jakékoliv slevy jsou poskytovány pouze z doplatku – rozdílu mezi cenou zájezdu a platbou v poukázkách
  • poukázka není směnitelná za hotovost, a to ani v případě storna zájezdu nebo pobytu
  • cestovní kancelář nebo cestovní agentura je při stornu zájezdu povinna nabídnout uživateli poukázek jejich vyčerpání na jiné zájezdy nebo pobyty