Rafting Heidal-Faukstat, Norsko, 23.9.2017, Bez stravy