Rafting Heidal-Faukstat, Norsko, 22.9.2017, Bez stravy