Le Palm I. & II., Thajsko, Pattaya, 1.3.2018, Bez stravy