BrennerSpitz, Rakousko, Tyrolsko, Stubai, 18.4.2018, Polopenze